top of page

Program 2021

Her kan du finne programmet for Overflate konferansen 2021. 

 

Merk at programmet er under arbeid, og endringer kan forekomme. Følg med for oppdateringer utover høsten.  

Trykk under for å komme direkte til programmet.

Workshop

Årets workshop vil sette søkelyset på betydningen av fagkompetanse for bransjens konkurransekraft og omstillingsevne. I flere år har vi sett at pris har vært en avgjørende faktor for konkurranseevnen. Dette har ført til at flere har basert sine leveranser på prosjektansatte og til dels ufaglært arbeidskraft. Vi ser at mange arbeidsoppgaver har blitt utført av utenlandsk arbeidskraft.
 
En prisdominert konkurranse kan også hemme kostnadskrevende teknologi-, metode- og kompetanseutvikling. Sett i et lengre perspektiv, kan denne situasjonen true mulighetene for å konkurrere med egenutviklet fagkompetanse, satsing på norske lærlinger, rekruttering og beholde kompetent personell innen ISO fagene. Dette vil i så fall være en farlig utvikling. 
 
Fagkompetansen og utviklingsevnen i vår bransje, vil være viktig i den nødvendige omstillingen som det grønne skiftet krever. Sentrale fagområder som har vært, og er, avgjørende for utviklingen av olje- og gassnæringen vår, vil også være sentrale når vi skal utvikle nye industrielle og grønnere energiformer.
 
Skal vi som nasjon være i stand til å bygge grønn kompetansekraft, må vi ha fag- og teknologikompetanse og omstillingsevne. Dette forutsetter at bransjen fremstår som attraktiv og kan tilby konkurransedyktige lønns- og arbeidsvilkår.  Årets workshop vil derfor belyse hvordan vår bransje kan bidra til å snu en utvikling der kortsiktige økonomiske prioriteringer primært legges til grunn for å styrke egen markedsposisjon. En slik prioritering vil gjøre næringslivet vårt lite rustet til å møte fremtidens krav og til å bidra til det grønne skiftet. Derfor vil det bli gitt flere innspill på workshopen for hvordan vi kan snu denne utviklingen. Vi håper at du og din bedrift også vil komme og bidra til belysningen av et viktig tema. Vel møtt!

Er du ikke påmeldt årets konferanse? Meld deg på både konferanse og workshop her.

Er du alt påmeldt konferansen og vil melde deg på workshop også?

Send en epost til post@kulturoperatorene.no, så melder vi deg på workshopen.

Program

PROGRAM

bottom of page