Konferansen

To fulle konferansedager
10.-11. november 2021
Grieghallen

Overflate konferansen er bransjens møtested. Konferansen er solid forankret i det faglige miljøet. Sentrale personer og organisasjoner innen korrosjonsvern, industriell overflatebehandling og isolasjon står bak arrangementet. 

2020 og 2021 har vært annerledes for oss alle. Mange bransjer er preget av usikkerheter og økonomiske utfordringer. Vi har levd et liv med sosial distansering og lite rom for kompetanseutvikling og nettverksbygging. Samtidig har deenne annerledes-tiden og de store utfordringene vi står overfor, skapt et økt behov for å møtes og for å samhandle. I fellesskap har vi muligheter for å finne gode løsninger, og for hvordan bransjen kan utvikle konkurranse- og bærekraft i en endret verden. Mobilitet har gått fra å være helt naturlig og nødvendig, til å bli en utfordring og en belastning. Koronapandemien har vist hvor sårbare vi er som samfunn, både lokalt og globalt. Under pandemien har vi erfart at samfunnet i stor grad er prisgitt arbeidsinnvandring for å få hjulene til å gå rundt. Mange spør om denne avhengigheten av utenlandsk arbeidskraft burde være bedre planlagt og styrt. Burde vi i større grad brukt egne ressurser og utviklet og utdannet egen arbeidskraft for å møte industriens behov? 

I dagens situasjon er det mange viktige tema som trenger belysning og diskusjon. Vi ønsker å sette fokus på bransjens utfordrings- og mulighetsbilde. Hvordan vil markeder utvikle seg, og hvordan må bransjen tilpasse seg de endringene vi opplever, både på kort og lang sikt. Overflatekonferansen ønsker å være relevant i forhold til situasjonen bransjen opplever, og Overflate 2022 vil derfor belyse aktuelle tema, samtidig som vi skal være en møteplass for kunnskapsdeling, samtaler og diskusjoner. 

Vi gleder oss til å treffes 10. og 11. november 2021 - påmeldingen er åpen nå!

Alle konferansedeltakere, utstillere og foredragsholdere er invitert til konferansemiddag med underholdning.

 

Påmelding og priser

Pris deltakeravgift

Deltakeravgiften for to dagers konferanse er kr 8 500,- eks mva.

Prisen inkluderer faglig program, lunsj og kaffepauser begge dager, samt konferansemiddag med underholdning.

Vilkår og betingelser

Alle priser er oppgitt eksklusiv merverdiavgift. Påmeldingen til Overflate 2021 er bindende.

Dersom konferansen blir avlyst grunnet den pågående pandemien vil alle påmeldte få deltakeravgiften refundert.

Deltakere kan kansellere deres deltakelse etter registrering med full refusjon, av følgende årsaker:

  • Sykdom som forhindrer deltakelse (inkludert mulige symptomer av Covid-19 som forhindrer deltaker å følge nasjonale retningslinjer for smittevern)

  • Endringer i bedrifters interne regler som forhindrer deltakeren å delta

 

Ved avmelding av andre årsaker innen 30 dager før konferansen blir 50 % av deltakeravgift refundert. Ved avbestilling av andre årsaker under 30 dager før konferanse gis ingen refusjon av deltakeravgift.

Hotellbestilling gjennom registreringsskjema kan bli kansellert innen 12. oktober 2021. Kanselleringer etter dette tidspunkt vil ikke bli refundert, grunnet hotellets egne bestillingsvilkår. 

Overnatting

Du kan reservere hotellrom når du melder deg på konferansen. Hotellrommet blir da fakturert sammen med konferanseavgiften. Hotellbestilling kan ikke avbestilles etter 12. oktober

Scandic-Ornen-standard-room-bedroom-3.jp

Scandic Ørnen Hotel

Enkeltrom

kr 1 330,-

Prisene er oppgitt per døgn og er inkludert mva.

Dobbelt-rom.jpg

Zander K Hotel

Enkeltrom

kr 960,-

Prisene er oppgitt per døgn og inkludert mva.

 

Sosiale arrangementer

KONFERANSEMIDDAG

Onsdag 10. november 2021

Trivelig konferansemiddag i Grieghallen
med underholdning.