top of page

Konferansen

Overflate konferansen 2020 er dessverre avlyst. 

Dette er ikke noe vi gjør med lett hjerte, men ut fra smitteutviklingen de siste ukene mener vi det er riktig beslutning. Vi hadde håpet å kunne gjennomføre denne viktige møteplassen også i 2020, og visste at arrangementet ville kunne gjennomføres trygt innenfor myndighetenes retningslinger for smittevern. 

Men utviklingen de siste par ukene, med en forverret smittesituasjon og økte restriksjoner i de store byene, har gjort at bildet nå ser annerledes ut enn bare for kort tid siden. En rekke selskaper som opprinnelig hadde meldt seg på årets arrangement har måttet avlyse sin deltakelse grunnet nye retningslinjer, og mange bedrifter har innført strengere smittevernregler for sine ansatte i lys av utviklingen de siste ukene. Samtidig mener vi det er viktig å utvise en særlig aktsomhet gitt at landet nå befinner seg i en smittesituasjon som er langt mer uoversiktlig enn tidligere i høst. 

Derfor blir årets arrangement avlyst. Vi beklager dette, og vi håper at hele bransjen igjen kan møtes til Overflate for inspirasjon, læring og sosialt samvær i november 2021.

bottom of page