Program

Programmet for 2021 er nå i arbeid. Har du ideer til tema eller foredragsholdere du ønsker å se på Overflate 2021? Ta kontakt med oss på post@kulturoperatorene.no

Fullt program vil bli publisert her fortløpende.

Ønsker du å se programmet fra 2019 kan du klikke her