top of page
Overflate_WebCover.png

Overflate
14.-15. November 2023
Workshop 13. nov

Grieghallen
Bergen

Overflate’23 - Stø kurs eller nye veivalg?

De siste årene har vært dramatiske på mange vis. Pandemi, krig i Europa og klima- og naturutfordringer er noen stikkord. Disse hendelsene og realitetene vil også påvirke våre bransjer, både på kortere og lengre sikt.

 

Skattestimulanser og energiknapphet har gitt et svært høyt aktivitetsnivå i olje- og gassektoren. Dette gir et svært opphetet marked med etterspørselspress og kamp om kompetanse og kapasitet. Mange bedrifter opplever et forretningsklima i dag som gir mange muligheter og god lønnsomhet. En slik situasjon har også sine utfordringer.

 

Samtidig som olje- og gassindustrien går på høygir, må vi også forholde oss til klimautfordringene som vi allerede merker konsekvensene av. Klimaendringene vil kreve at det tas nye grep i energipolitikken. Dette kan gi utfordringer for bedrifter, næringer og regioner som er særlig avhengige av olje- og gassaktiviteten.

 

Erfaring har vist at industriens omstillingsevne er stor når forholdene krever det. Det grønne skiftet vil gi mange spennende muligheter innenfor fornybarsektoren. Her vil havvind, solenergi og energiøkonomisering gi interessante muligheter for mange.

 

Overflatekonferansen ønsker å ta pulsen på bransjene våre i en utfordrende tid. Vi ønsker å være den ledende konferansen innen drift, vedlikehold, korrosjonsvern, industriell overflatebehandling, isolering og inspeksjon. I tillegg til fokus på utdanning, marked, forskning, teknologi, driftserfaring og læring, vil vi som vanlig arrangeres en utstilling og en workshop i tilknytning til konferansen. Overflate’23 skal også være bransjenes møteplass for kollegial nettverksbygging og hyggelig sosialt samvær.

Har du innspill til programmet?

For å få dette til trenger vi innspill på foredrag til årets konferanse, har dere som bedrift et ønske om å holde foredrag på Overflate 2023, send inn en kort beskrivelse av tematikk til info@kulturoperatorene.no så holder vi dialogen. På forhånd takk.

 

Vel møtt til Overflate’23 i Grieghallen i Bergen 14. og 15. november 2023.   

Kontakt
bottom of page