Overflate_WebCover.png

Overflate
2.-3. November 2022
Nok et år med diametrale endringer.

Programmet for Overflate 2022 er lansert. Se det her

Grieghallen
Bergen

Overflate konferansen, og dens utstilling, er et etablert og prestisjetungt arrangement, med fokus på korrosjon, overflatebehandling og isolasjon. Konferansen arrangeres i Grieghallen 2. – 3. november.

I 2021 skrev vi at «2020 var - og 2021 er - uvanlige år for oss alle. Det er vel ikke en overdrivelse å si at det gjelder også for 2022. Den store forskjellen er at usikre tider med økonomiske utfordringer for industrien i Norge er snudd til det diametralt motsatte. Det forventes en formidabel vekst innen olje og gass de neste 5-7 årene. Kapasitet, kompetanse og rekruttering vil for mange bli akilleshælen fremover.

I tillegg til krig i Europa, energikrise, matkrise kom FN med en oppdatert rapport om klimakrisen. Konklusjonene er ikke hyggelig lesing. Konsekvensene av klimakrisen blir mer alvorlige og raskere synlige. Vi er ikke engang forberedt på de nåværende konsekvensene, og liv går tapt. Dette tiåret er avgjørende for å sikre en levelig, rettferdig og bærekraftig framtid hevdes det i rapporten.

– Alarmklokkene er øredøvende, og bevisene er uomtvistelige.

Klimautslippene fra forbrenning av fossilt brensler og avskoging kveler planeten vår og utgjør en umiddelbar trussel for millioner av mennesker. Og oppi alt dette er Norge sin posisjon som energileverandør til Europa drastisk endret, Europa trenger alle former for energi som Norge kan levere, Norsk gass er nå blitt grønn. Fremover er det mange avveininger og hensyn som må gjøres, politiske avgjørelser tatt for kun kort tid siden har kanskje ikke relevans lengre!

Med dette bakteppe har vi i år valgt å sette søkelys på følgende temaer:
Marked / Myndighet / Rammevilkår / Samarbeid / Rekruttering
Bærekraft / Grønt Skifte / Renewables
Isolasjon / PFP
Standarder og Teknologi
Infrastruktur (Vei / Bane / Bro / Tunnel)
Overflate og Korrosjon
 
Overflate 2022 skal være en møteplass for kunnskapsdeling, samtaler og diskusjoner, og et sted for å få frem nye ideer og løsninger.
 

Priser og påmelding for utstillere, les mer her