top of page

Utstiller og sponsor

På konferansens utstilling, i Spissen i Grieghallen, møter du spennende selskap med nær tilknytning til bransjen, og du har en unik mulighet til å få en oversikt over det siste nye utstillerne har å by på. Pauser, lunsj og festmiddag er lagt til utstillingsområdet. 

Utstillingen under Overflate konferansen vil inneholde over 30 utstillere som viser frem produkter og tjenester som er relevant for bransjen. Konferansens utstillere møter deltakere fra svært mange selskap i bransjen, og får en unik mulighet til å vise frem nyheter og satsingsområder til en svært relevant målgruppe. 

Som utstiller vil dere få god eksponering og nå ut til samtlige deltakere på konferansen. I tillegg får alle mottakere i vår database informasjon om våre utstillere og samarbeidspartnere. Denne databasen omfatter alle aktører i bransjen og tilhørende leverandører. 

 

Det er pr nå fulltegnet med utstillere i årets utstilling. 

Det kan være aktuelt å åpne noen ekstra plasser med ordinær stand dersom det kommer flere ønsker om å ha utstilling. Dersom dere er interessert i utstilling, ber vi dere derfor om å kontakte oss på post@kulturoperatorene.no og melde inn deres ønsker og behov.

Utstillerkart 2019 rev12.png

Utstiller

Utstilling/Enkel stand

NOK 18.000,- eks mva

 • Stand 2,5m bred x 2,0m dyp, totalt 5m2

 • Strømfremlegg

 • Messevegger

 • Skilt med utstillernavn

 • 1 person tilknyttet standen har inkludert adgang til konferanse, inkludert lunsj begge dager og konferansemiddag

 • Mulighet for inntil 1 person per stand (stand crew) til rabattert pris kr 2.990,- eks mva. Stand crew har full tilgang til konferanse, måltider og konferansemiddag. Personell utover dette må betale ordinær konferanseavgift.

 • Mulighet for å utvide stand til 2m dybde og 5m bredde, totalt 10m2 - tillegg kr 10.000,-

PRIS KR 18.000,- EKS MVA

Posterutstilling

NOK 3.500,- eks mva

 • Plakatutstilling på 1,5m bredde

 • Postervegg inkludert i prisen

 • Alternativt kan man benytte rollup

 • Det forutsettes at firmaet har en betalende konferansedeltaker

PRIS KR 3.500,- EKS MVA

Sponsor

Vi kan tilby to muligheter for sponsorat under Overflate 2019; hovedsponsor og samarbeidspartnere.

PA_2018_11_14_9999_192_1.JPG

Samarbeidspartner (maks 5 stk)

NOK 50.000,- eks mva

 • Prioritert plassering i utstillingsområdet

 • Stand 3,0m bred x 2,0m dyp, totalt 6m2

 • Strømfremlegg

 • Messevegger (ved behov)

 • Skilt med utstillernavn

 • 1 person tilknyttet standen har inkludert adgang til konferanse, inkludert lunsj begge dager og konferansemiddag

 • Mulighet for inntil 2 personer per stand (stand crew) til rabattert pris kr 2.990,- eks mva. Stand crew har full tilgang til konferanse, måltider og konferansemiddag. Personell utover dette må betale ordinær konferanseavgift.

 • Ubegrenset rett til å profilere bedriften som sponsor av konferansen

 • Logo på konferansens nettsider, forsiden

 • Logo på samlet big screen slide (presenteres samlet)

 • Logo i utsendelse av nyhetsbrev tilknyttet konferansen

 • Profilering på søyler knyttet til utstillingsområdet sammen med øvrige samarbeidspartnere

 • Mulighet for å utvide stand til 2m dybde og 5m bredde, totalt 10m2 - tillegg kr 10.000,-

PRIS KR 50.000,- EKS MVA

Hovedsponsor (maks 1 stk)

Overflate 2019 skal ha 1 hovedsponsor. Vi ønsker å gå i dialog med bedrifter/organisasjoner som kan være interessert i å være hovedsponsor, for å se hvilke muligheter man har for å skape spennende aktiviteter og eksponering. Vi har derfor valgt å ikke definere verken pris eller pakke for en mulig hovedsponsor, da vi ønsker å spesialtilpasse den etter deres ønsker og behov. 

Som eksempel på hva vi kan tilby en hovedsponsor:

 • Prioritert plassering i utstillingsområdet med størst stand og best plassering

 • Konferansedeltakelse for flere personer fra bedriften/organisasjonen

 • Tilgang til møterom/samlingsrom for egne presentasjoner/sidearrangementer under konferansedagene. For eksempel med en egen presentasjonslunsj med spesielt inviterte gjester. 

 • Tilrettelegging av egne sosiale arrangementer/mingleområder, for eksempel en sponsorlounge der man kan traktere gjester, eller forarrangement til festmiddag

 • Profilering av sponsor på skjermer/scener og profileringsmateriell som brukes under konferansen

 • Utdeling av egne profilartikler og mulighet for profilering på konferansens profilmateriell

 • Logoeksponering/annonser i trykte flater og egne saker på webside/Facebook

Dersom det kan være interessant å være hovedsponsor for Overflate 2019, går vi gjerne i dialog for å finne ut hvordan vi kan skreddersy et optimalt sponsorsamarbeid for dere. 

Kontakt vår tekniske leverandør på post@kulturoperatorene.no for en prat om mulighetene!

bottom of page