top of page

Om Overflate

KONFERANSE MED FOREDRAG OG UTSTILLING

Overflate er en stor konferanse for overflatebehandling som arrangeres i Grieghallen i november. Konferansen har normalt ca. 300 besøkende gjester og er et bransjetreff med over 40 høyaktuelle foredrag og dyktige foredragsholdere.

Overflate arrangeres av NKF Bergen

Norsk Korrosjonsteknisk Forening, Bergen (NKF Bergen) er inne i sitt 26. driftsår etter gjenforeningen i 1993.

NKF Bergen har som mål å skape interesse og engasjement rundt fagområdet korrosjon og korrosjonsbeskyttelse, og å bidra til kunnskapsutveksling, erfaringsoverføring og nettverksbygging for alle aktører innen faget. 

Foreningen har også som målsetting å stimulere til rekruttering av yngre medlemmer, med det mål for øyet å sørge for kontinuitet og fornyelse. Virkemiddel for å oppnå dette er å arrangere temakvelder, workshops, kurs og konferanse.

Er du på jakt etter informasjon om tidligere års Overflate konferanser?

Ta direkte kontakt med oss, på post@kulturoperatorene.no

OEVREAAS.jpg

LASSE ØVREÅS

StS Gruppen

Lasse Øvreås har hatt ledende stillinger innenfor material og
inspeksjonsteknologi i over 20 år.

Han er i dag teknisk sjef i StS gruppen og styreleder i NKF Bergen.

EIDE.jpg

CHRISTIAN AARLAND EIDE

Wintershall Norge AS

Christian Aarland Eide har arbeidet innen faget inspeksjon og mekaniske fag i AGR og Statoil. Eide har i dag en posisjon i Wintershall Norge AS som teknisk ansvarlig, for statisk mekaniske fag. Eide har vært med i program arbeidet i Overflatekonferansen de siste 3 årene.

ESPELID.jpg

BÅRD ESPELID

DNV GL

Bård Espelid har arbeidet innenfor materialteknologi og integritetsstyring. Han var ansatt i DNV GL nærmere 40 år. I dag er Espelid pensjonist, men arbeider litt faglig gjennom en teknisk interesseforening. Lokalpolitikk krever også sitt. Espelid har vært med i programarbeidet for Overflatekonferansen de siste 15 årene.

INSTANES.jpg

GEIR INSTANES

ClampOn AS

Geir Instanes er Vice President i ClampOn AS. Han har jobbet med utvikling av ultralydsensorer i olje-og gassindustrien i mer enn 30 år. Er utdannet innen radar og sonar teknologi med elektronikk som fagområde.  Instanes er en av entreprenørene og eierne av ClampOn som har vokst til å bli verdens største leverandør av ultralyd intelligente sensorer. Instanes har vært med i programarbeidet for Overflatekonferansen siden 2013.

GRETE.png

GRETHE SEBAK ROJAHN

NKF Bergen

Grethe Rojahn har vært kasserer i NKF Bergen siden 1999.  Rojahn har vært med i programarbeidet i Overflatekonferansen siden oppstart.

Skjermbilde 2023-09-20 kl. 18.08.15.png

ADRIAN CHRISTIAN HAALAND

Beerenberg

Sivilingeniør(materialteknologi) med fordypning i overflatebehandling og korrosjon fra NTNU. Jobbet 9 år med en rekke områder innen isolasjonsfaget, deriblant testing/videreutvikling, korrosjonstesting, brannisolasjon, design og beregninger samt energioptimalisering av isolasjonsløsninger. Er i dag leder for Engineering og Utvikling innenfor produktsegmentet i Beerenberg.

Bilde1.png

SANDRA GUSTAFSSON

AkerBP

Sandra Gustafsson har en Master of Science i materialfysikk fra Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm. Sandra har 20 års erfaring med materialteknologi, offshore drift, vedlikehold og modifikasjoner. Hun arbeider nå med integritet, korrosjon og material i Stavanger. Sandra har vært med i programkomiteen siden 2018.

FAUSKE.jpg

TOR HARRY FAUSKE

NKF

Tor Harry Fauske har arbeidet innenfor inspeksjon og NDT siden midten av 70-tallet.  og har hatt en posisjon i Wintershall Norge som teknisk ansvarlig, for inspeksjon og ISO-fagene på Brage. Fauske har tidligere vært inspeksjonsansvarlig på Troll A og Kollsnes, samt hatt posisjonen som Fagleder inspeksjon ( åremåls stilling) i Statoil. Fauske har også arbeidet innen inspeksjon og NDT for DnV. Fauske har vært med i program arbeidet for Overflatekonferansen i mange år.

BJAANES.jpg

ØYSTEIN BJAANES

DNV GL

Øystein Bjaanes er materialingeniør og har mer enn 20 års erfaring med skade-og rotårsaksanalyse, integritetsstyring og teknologikvalifisering. Øystein jobber i DNV og har vært del av programkomiteen siden 2016.

MINSAAS.jpg

TOR MINSAAS

Bilfinger Nordics

Tor Minsaas er utdannet Sivilingeniør (IT) og har en Master i Økonomi / Administrasjon (MBA). Han har hatt ulike lederjobber i BP innen IT, Finans, Markedsføring, Supply Chain Management, Project Management og Operations med perioder i UK, Belgia, Tyskland og Norge. Han  har siden 2010 vært ansatt i Bilfinger, hvor han nå er ansvarlig for Digitalisering og Innovasjon i Bilfinger Nordics. Han har vært del av programkomiteen siden 2015.

Progrmkomité
bottom of page