top of page

Program 2019

Programmet til Overflate 2019 vil slippes fortløpende.

Følg med her for endringer utover høsten.

 

Frem til da kan du lese mer om tema for Overflate 2019, og årets Workshop! 

Årets tema

"Innovasjon og kompetanse, nøkkelen til en bærekraftig utvikling?"

Hva gjør vi som næring for å sørge for nødvendige omstillinger, og klarer vi å utvikle produkter og tjenester som er bærekraftige. Har vi fokus på innovasjon og kompetanse, og klarer vi å ta i bruk den kompetansen som er tilgjengelig. Konkurrerer vi som næring for mye på pris, eller er det rom for innovasjon og utvikling i langsiktige rammeavtaler? 

Dette er tema for Overflate 2019. Har du forslag til foredrag til årets konferanse? 

Ta kontakt med oss på post@kulturoperatorene.no

Workshop

"Kompetanse gir muligheter"

Både i offentlig sektor og i det private næringslivet vil det fremover være et høyt behov for kvalifisert arbeidskraft. Kompetanse vil etterspørres i rekruttering og være en viktig faktor for tildeling av nye oppdrag. Behovet for både faglærte og høyt utdannede medarbeidere vil derfor øke de kommende årene. Konkurransen om kompetanse vil derfor skjerpes, spesielt i et arbeidsmarked basert på digitale løsninger og automatisering.

Gir ulike bransjer like muligheter for utvikling av kompetanse? Her er nok forskjellene store, spesielt i forhold til markedsbetingelsene som regjerer til enhver tid. Bransjer som opererer i markeder i vekst, vil kunne gi gode utviklingsmuligheter for sine medarbeidere. Bransjer som opererer i markeder med overkapasitet, der pris kanskje er den primære konkurransefaktoren, vil ha større utfordringer med å gi forutsigbare utviklingsmuligheter for sine medarbeidere. 

Hvor står overflatebransjen i dette bildet? Dette ønsker vi å sette fokus på i årets workshop. Overflatebransjen trenger faglærte og kompetente arbeidstagere for å være konkurransdyktig. En utfordring for å bygge kompetanse langsiktig, er bl.a. kontraktsformatene en har i viktige markedssegmenter. En utfordring er derfor  hvordan bransjen som helhet, og aktører innenfor denne, kan gis mulighet til bygge kompetanse i et langsiktig perspektiv. Vi ønsker å engasjere representanter både fra kjøper- og leverandørsiden for å få satt fokus på kompetansebehov og mulighetene for å få dekket dette.

Overflatebransjen har gitt karrieremuligheter for mange, også for dem som har bygget kompetanse uavhengig av formell utdannelse. Dette er interessante eksempler, og vi ønsker også å trekke frem disse historiene for å vise mulighetene som overflatebransjen byr.

På denne bakgrunn, ønsker vi alle velkommen til en forhåpentligvis spennende workshop under Overflate 2019. Vi vil komme tilbake med et nærmere program frem mot sommeren.

TUESDAY
TUESDAY 19.11.2019
WORKSHOP
08:30 TRAVEL TO MONGSTAD

Departure by bus from Grieghallen to Mongstad

08:15-09:00 KLOKKEKLANG

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It's easy.

08:15-09:00 KLOKKEKLANG

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It's easy.

08:15-09:00 KLOKKEKLANG

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It's easy.

WEDNESDAY
WEDNESDAY 20.11.2019
08:15-09:00 REGISTRATION
PLENARY SESSION
09:00-09:15 PEER GYNT HALL

Conference opening

Lasse Øvreås, NKF Bergen

09:15-10:00 PEER GYNT HALL

TBA

PARALLEL SESSIONS
Passive Fire Protection
Moderator: Geir Harris & Tor Minsaaas
10:10-10:40
PEER GYNT HALL

Framework for operation at NCS

PTIL

Innovation and Experience transfer
Moderator: Øystein Bjaanes & Kai Gunnar Nysæther
10:10-10:40
KLOKKEKLANG HALL

TBA

Field Experience, LLC, CAPEX VS OPEX
Moderator: Tor Harry Fauske & Geir Insanes
10:10-10:40
TROLDTOG HALL

CUI Taiwan

TBA

10:45-11:15
PEER GYNT HALL

Framework for operation at NCS

Miljødirektoratet

(Norwegian Environment Agency)

10:45-11:15
KLOKKEKLANG HALL

TBA

Aveva

10:45-11:15
TROLDTOG HALL

TBA

Gøran Holten, Aker BP

11:15-12:00 COFFEE BREAK IN EXPO AREA
12:00-12:30
PEER GYNT HALL

PFP in real life services - maintenance, operation, explosion etc

Richard Holiday, PPG

12:00-12:30
KLOKKEKLANG HALL

Midlertidige reperasjoner

Force Technology

12:00-12:30
TROLDTOG HALL

RoboCoat - Robotic Surface Treatment Offshore

12:35-13:05
PEER GYNT HALL

PFP engineering and design perspective

TechnipFMC

12:35-13:05
KLOKKEKLANG HALL

TBA

Graco

12:35-13:05
TROLDTOG HALL

Sandblasting: Efficiency secured by noise reduction

Tom Sørensen, Beerenberg

13:05-14:05 LUNCH IN EXPO AREA
14:05-14:35
PEER GYNT HALL

Real Experiences in High Heat Flux Testing

Akzonobel

14:40-15:10
PEER GYNT HALL

Experience and lessons learned from PFP Applications to major Projects fabricated in different locations

Mike Ogles, Carboline

14:05-14:35
KLOKKEKLANG HALL

3D-Scanning design: A game changer in the insulation industry

Christian B. Gullaksen, Beerenberg

14:40-15:10
KLOKKEKLANG HALL

Ytelse for malingssystemer i arktiske strøk

SINTEF

14:05-14:35
TROLDTOG HALL

Autonom drone for innvendig inspeksjon og diagnostisering av overflatetilstand i tanker

DNVGL

14:40-15:10
TROLDTOG HALL

TBA

Bilfinger

15:10-15:55 COFFEE BREAK IN EXPO AREA
CUI
Moderator: Tor Minsaaas & Sandra Gustafsson
15:55-16:25
PEER GYNT HALL

CUI testing (coating and insulation materials)

Frode K, Equinor

16:30-17:00
PEER GYNT HALL

Testing KUI

Kaefer, Kai Gunnar 

Innovation and Experience transfer
Moderator: Øystein Bjaanes & Kai Gunnar Nysæther
15:55-16:25
KLOKKEKLANG HALL

TBA

Trond Soltvedt/Ingrid Strand Solheim

16:30-17:00
KLOKKEKLANG HALL

M-004

Equinor

Field Experience, LLC, CAPEX VS OPEX
Moderator: Tor Harry Fauske & Geir Instanes
15:55-16:25
TROLDTOG HALL

Risk Based Management of Corrosion Under Insulation

Frode Wiggen, DNV GL

16:30-17:00
TROLDTOG HALL

Experiences with introduction of new insulation materials ex Aerogel

Sigve Aabo, Kaefer

19:30 APERITIF & CONFERENCE DINNER IN EXPO AREA
THURSDAY
THURSDAY 21.11.2019
08:15-09:00 REGISTRATION
PLENARY SESSION
09:00-09:15 PEER GYNT HALL

Opening day 2

Bård Espelid, NKF Bergen

09:15-10:00 PEER GYNT HALL

TBA

PARALLEL SESSIONS
Insulation: Experiences with new materials and solutions
Moderator: Tor Minsaaas & Geir Harris
10:10-10:40
PEER GYNT HALL

TBA

Gexcon

Innovation and Experience Transfer
Moderator: Øystein Bjaanes & Kai Gunnar Nysæther
10:10-10:40
KLOKKEKLANG HALL

Salt Impact on Protective Coating Performance

Zinga

Decom and possibilities
Moderator: Sandra Gustafsson & Bård Espelid
10:10-10:40
TROLDTOG HALL

NovaPlate 360

Sherwin-Williams

10:45-11:15
PEER GYNT HALL

Experience from Goliat

Olaf Døble

10:45-11:15
KLOKKEKLANG HALL

Ulike belegg for passiv brannbeskyttelse, påføringsutfordringer og degraderingsmekanismer

Tore Christian Frederking/Eivind Oen, Oceaneering

10:45-11:15
TROLDTOG HALL

TBA

Hempel

11:15-12:15 LUNCH IN EXPO AREA
12:15-12:45
PEER GYNT HALL

TBA

Søren Rasmussen, Rockwool

11:15-12:45
KLOKKEKLANG HALL

TBA

11:15-12:45
TROLDTOG HALL

TBA

Jotun

Deltakere

270

Temaer

4

Sesjoner

40

Foredragsholdere

50

12:50-13:20
PEER GYNT HALL

TBA

12:50-13:20
KLOKKEKLANG HALL

Risk-based inspection and probabilistic assessment of corrosion in floaters

Karoline Neumann, Wood PLC

11:15-12:45
TROLDTOG HALL

TBA

Norner

13:20-13:50 COFFEE BREAK IN EXPO AREA
PLENARY SESSION
13:50-14:30 PEER GYNT HALL

Plenary session

TBA

14:35-15:30 PEER GYNT HALL

Plenary session

TBA

bottom of page